myconnectedcarbildMed My Connected Car har du koll på ditt fordon var du än befinner dig. My Connected Car är en app till din smartphone. Den erbjuder en mängd användbara funktioner för dig och ditt fordon. Nedan kan du läsa eller beställa våra olika abonnemangstjänster. Spårningsenheten köps separat hos våra återförsäljare.

  • Mobilapp: IOS eller Android enheter
  • Säkerhet
  • Geostängsel
  • Hastighetslarm
  • SOS knapp
  • Körjournal
  • Övervakning dygnet runt via larmcentral
  • Roaming med alla GSM operatörer i Sverige och övriga världen
  • Europeisk täckning
First 2 Mobile
1800 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Otillåten fordonsrörelse-Sabotageförsök-stöld.

Systemenhet som skall installeras:

CB 2231

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera fordon med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.


Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
I inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms
Full Mobile
1995 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Startspärr* – Externt larm* –

Otillåten fordonsrörelse-Sabotageförsök -stöld – upptäckt av störningsändare.

Systemenhet som skall installeras:

CB 2231

(* tillval )

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera bilar med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.
I menyvalet Geostängsel kan du ange en cirkulär zon runt ett område och få meddelanden när fordonet lämnar eller ankommer zonen. Du kan spara flera geostängsel förutsatt att de har unika namn.
I menyvalet Hastighetslarm kan du ange en hastighet som om den överskrids skickar ett meddelande till din mobiltelefon. Du kan spara flera hastighetslarm som du ofta använder i en lista för snabb acess.
Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms
Guardian Personal 2 mobile
2200 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Startspärr* – Externt larm* – Överfallsknapp*

Föraridentifieringskort( DriverCard ) – Otillåten fordonsrörelse – Sabotageförsök -Stöld – Upptäckt av störningsändare.

Systemenhet som skall installeras:

CB 2233

(* tillval )

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera bilar med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.
I menyvalet Geostängsel kan du ange en cirkulär zon runt ett område och få meddelanden när fordonet lämnar eller ankommer zonen. Du kan spara flera geostängsel förutsatt att de har unika namn.
I menyvalet Hastighetslarm kan du ange en hastighet som om den överskrids skickar ett meddelande till din mobiltelefon. Du kan spara flera hastighetslarm som du ofta använder i en lista för snabb acess.
Denna tjänst använder Driver Card. När enheten detekterar ett Driver Card deaktiveras enheten. Detta betyder inte att fordonet är oskyddat, utan endast att vissa händelser inte kommer att utlösa larm till larmcentralen. När Driver Card inte längre detekteras aktiveras enheten.
Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms
First 2 Mobile – förlängning
1800 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Otillåten fordonsrörelse-Sabotageförsök-stöld.

.Systemenhet som skall installeras:

CB 2231

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera fordon med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.


Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
I inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms
Full Mobile – förlängning
1995 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Startspärr* – Externt larm* –

Otillåten fordonsrörelse-Sabotageförsök -stöld – upptäckt av störningsändare.

(* tillval )

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera bilar med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.
I menyvalet Geostängsel kan du ange en cirkulär zon runt ett område och få meddelanden när fordonet lämnar eller ankommer zonen. Du kan spara flera geostängsel förutsatt att de har unika namn.
I menyvalet Hastighetslarm kan du ange en hastighet som om den överskrids skickar ett meddelande till din mobiltelefon. Du kan spara flera hastighetslarm som du ofta använder i en lista för snabb acess.
Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms
Guardian Personal 2 Mobile – förlängning
2200 kr

Larm till larmcentralen oavsett vilken tid på dygnet 24/7

Startspärr* – Externt larm* – Överfallsknapp*

Föraridentifieringskort( DriverCard ) – Otillåten fordonsrörelse – Sabotageförsök -Stöld – Upptäckt av störningsändare.

Systemenhet som skall installeras:

CB 2233

(* tillval )

(pris/år)

My Connected Car
Här väljer du vilket fordon det avser, om du har flera bilar med spårningsenhet.
Som tillägg till skyddet som erbjuds av tjänsten, övervakar enheten ett flertal andra parametrar och kommer att skicka meddelanden för att hjälpa dig att hantera tjänsten.
Menyvalet Konto visar anslutna fordon till appen, samt ger möjlighet till att ändra appens lösenordet och att logga ut från appen.
Med körjournalen har du hela tiden och överallt tillgång till fordonsinformation som körtid eller körsträcka. Uppgifterna visas som överskådlig statistik på din telefon – över din senaste körning eller den totala körtiden.
Du kan via din mobiltelefon hantera systemets två speciallägen, Aktivera "verkstadsläge" vid service på fordonet om fordonsbatteriet skall frånkopplas. Detta är nödvändigt för att undvika att sabotagelarm skickas till larmcentralen. Aktivera "transportläge" vid transport av fordonet på lastbil, tåg eller bilfärja. Detta är nödvändigt om fordonet rör sig med tändningen avslagen för att undvika att fordonsrörelselarm skickas till larmcentralen.
I menyvalet Geostängsel kan du ange en cirkulär zon runt ett område och få meddelanden när fordonet lämnar eller ankommer zonen. Du kan spara flera geostängsel förutsatt att de har unika namn.
I menyvalet Hastighetslarm kan du ange en hastighet som om den överskrids skickar ett meddelande till din mobiltelefon. Du kan spara flera hastighetslarm som du ofta använder i en lista för snabb acess.
Denna tjänst använder Driver Card. När enheten detekterar ett Driver Card deaktiveras enheten. Detta betyder inte att fordonet är oskyddat, utan endast att vissa händelser inte kommer att utlösa larm till larmcentralen. När Driver Card inte längre detekteras aktiveras enheten.
Var befinner sig ditt fordon?, här hämtas fordonets position samt vägbeskrivning till fots eller med fordon till fordonet.
Här kan du se information och status för enheten som är monterad i ditt fordon.
I menyvalet Diagnos kan du kontrollera kommunikation mellan enheten i fordonet, mobilappen och telematikservern för systemet
inställningar anger du appens språk, måttenhet för hastighet och distans, datumformat och tidsformat. Här kan du också aktivera och deaktivera PIN kod för appen, aktivera och deaktivera pushmeddelanden eller skicka en loggfil vid eventuella problem med appen.
SOS används för att kontakta larmcentralen och göra en stöldanmälan om fordonet har stulits eller för att kontakta kundtjänst
Köp
I lager Leverans: 3-6 dagar
Alla priser inkl. moms